Позицията на автора

книга домашното насилие   Законът за защита срещу домашното насилие трябва да бъде променен.

Домашното насилие в Р България трябва спешно да се криминализира.

Наложително е да се приложат добрите модели и практики от развитите демокрации по отношение на домашното насилие у нас, с цел адекватно удовлетворяване потребностите на обществото.

Да се създаде специализиран съд по ЗЗДН с професионално подготвени кадри, за предпочитане съдии и прокурори с още едно образование по психология или педагогика с оглед спецификата на извършваните престъпления.

Спешно Министерство на правосъдието да  проведе обучение за повишаване подготовката и квалификацията на действащите съдии и прокурори по ЗЗДН и по-специално – дискриминационни практики, нарушаване на човешки права и свободи, психология на жертвата и психика на извършителя на домашно насилие, като на тези семинари присъстват и жертвите на домашно насилие.

Да се изиска от Министерство на образованието да  включи образователни програми и методики за ранното диагностициране и превенция на децата в риск от домашно насилие в детските градини и училищата.Да се разработят и включат в задължителното обучение методики за възпитание в емпатия, етика, ненасилие и изкореняване на агресията.Да се въведат подходящи учебни дисциплини и в университетите.

Още при подаването на молба за защита от домашно насилие съдът да информира центровете за превенция и борба с насилието за започване на превантивна работа с жертвата и извършителя, правозащитните организации, социалните служби и службите за защита на децата.

Цялото общество, включително семейството и полицията  да се противопостави остро на упражняването на домашно насилие, като за целта е необходима просветителска работа, за да се разчупят стереотипите и да се осъзнае, че насилието не е сила.

Да се отпуснат средства за създаването на кризисни центрове и защитени жилища за жертвите на домашно насилие, средства за дневни нужди, за медицинска и юридическа помощ.

Ето няколко признака, по които ще разпознаете насилника:

 • умее да очарова жертвата, заблуждава ви и ви манипулира, че ви обича, че е добър човек
 • цели да изолира жертвата – принуждава ви да напуснете работа, не е доволен от колегите ви, от приятелите ви, от семейството и роднините ви, иска да му отделяте все повече време, иска да живеете в друго място – обикновено затънтено село или вила, далеч от близките ви, за да ви контролира, малтретира и да нямате помощ и подкрепа
 • попадате във физически, икономически и психически капан
 • изпитвате страхове от поведението му, съжаление
 • осъществява физическо и психическо насилие

Какво да правите? Сложете край на насилието като говорите за него, изобличавайте го, посочвайте го, посочвайте и тези, които ви пречат да упражнявате правото си на достоен живот без насилие.

Какво да знаят пострадалите от домашно насилие?  Борбата с домашното насилие е трудна, но първата крачка вече е направена – вие сте казали „не” на домашното насилие.Запомнете: Вие не може да носите отговорност за чуждо поведение. Забравете илюзията, че  можете да направите от един домашен насилник – добър човек.Без всякакво угризение го напуснете.Предстои ви жестока битка не само с насилника, но и с неработещите институции.Споделяйте за проблема, говорете за него, потърсете специализирана помощ, обединявайте се,  защитавайте  правата си, изисквайте и бъдете детерминирани.

Правилното поведение е – непримирима борба! Само така ще можете да помогнете на себе си и на стотици хиляди пострадали жени от домашно насилие.

  Искрени благодарности на:

 • Г-н  Константин Пенчев – Омбудсман на Република  България
 • Център за превенция на насилието и престъпността гр.Бургас
 • Асоциация „Деметра”
 • Център „Надя” гр.София
 • Д-р Силва Николова
 • Илияна Петрова – психолог
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email