Адвокат Мариана Праматарова предлага юридически услуги и консултации в град Бургас

адвокат мариана праматарова - специалист по домашно насилие
адвокат Мариана Праматарова

Адвокат Мариана Праматарова е магистър по право със самостоятелна адвокатска практика. Работи предимно в Бургас и региона. Профилирана е в частно-правни отношения от областта на гражданско право.
Сфера на дейност: гражданско и семейно право, ЗЗДН, предлага юридически услуги и консултации.

Правозащитник. Специализирала е по програма на Европейския съд по правата на човека – Страсбург. Изготвя консултации и жалби до всички български и чуждестранни институции.

Адвокат Мариана Праматарова е специалист по закона за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН) и автор на книгата „Домашното насилие„. Тя е запозната в дълбочина с проблемите, свързани с домашно насилие у нас, националното и европейското законодателство в тази област. Работата ѝ  преди  години  като телевизионен журналист я е срещнала с различни хора и различни съдби, което я е обогатило житейски и като опитност в различни области. Изучавала е психология и педагогика, което е  огромен плюс  в нейната работа.

Адвокат Мариана Праматарова предоставя пълно правно обслужване на физически и юридически лица.

В сайта можете да прочетете и нейни юридически публикации.
Можете да изпращате правни запитвания чрез формата за контакти.

Телефон за контакти с адвокат Мариана Праматарова:  0888  72 70 41