You are currently viewing Оранжев код за домашното насилие

Оранжев код за домашното насилие

25 ноември е обявен за Световен ден за елиминиране на домашното насилие над жени. Тази година кампанията преминава с оранжев код – знак за превишена опасност, тъй като явлението е с голяма интензивност, предизвиква щети и жертви. Оранжевият код е сигнал за повишаване на вниманието. В почти всички точки на света известни скулптури, исторически обекти и градове бяха осветени в оранжево на 25-ти ноември в знак на съпричастност с пострадалите от домашно насилие.
Проблемът с домашното насилие заема застрашителни размери – всяка трета жена по света е жертва на насилие – у дома, на работното място, в обществото и онлайн. Практикуват се всичките форми на насилие над жените – физическо, психическо, емоционално, икономическо,  сексуално, кибер насилие, насилствени ранни бракове, насилствено обрязване, насилствена проституция, трафик на хора, фемицид и т.н. В много от случаите домашното насилие се практикува в няколко от изброените форми върху пострадалото лице. Повечето случаи на домашно насилие оста
ват скрити. Това поставя пострадалите от домашно насилие жени и деца в редиците на маргиналиите.

Маргинализацията /социално изключване в социологията и политологията/ е изтласкване на социални групи, общности и индивиди в покрайнините /периферията на социума/, неглижиране, игнориране, отнемане на социални и граждански права, липса на видимост и гласност, отказ от такива. Ефектът е съпроводен от икиномическа маргинализация и социално изключване. Жертвите на домашно насилие у нас напълно се вписват в описаната картина.
Автомаргинализация – самоизключване от социума по лични мотиви, психологически и социални причини / недоверие в институции, липса на вяра, че биха получили подкрепа при упражняване на правата си./.

Сред маргиналиите, изтласкани на ръба на обществото са жени, деца, роми, безработни, самотни родители, млади хора. В категорията на уязвимите са жертви на домашно насилие, жертви на трафик, проституция, хомосексуални… Порочният кръг на стереотипа, предаван от поколение на поколение, засяга здравето, личностното развитие, образованието и  поставя в риск пострадалите, затова за домашното насилие се говори като за дискриминация, основана на пола и глобална пандемия.
Според медицинското определение пандемия е епидемия, която се разпространява сред цялото население и  взема милиони жертви.
Грипът е обозначен за пандемия през 1918г., 1957г. и 1968г., свинския грип, сърдечната недостатъчност и др.заболявания – също.

Терминът пандемия вече се употребява и при бежанците, а с поставянето на критичния ОРАНЖЕВ КОД за жертвите на домашно насилие през 2015 година, светът призна опасната пандемичност и на това явление.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email