You are currently viewing Трафик на хора и каналджийство

Трафик на хора и каналджийство

Трафикът на хора е транснационална престъпна дейност, която се нарежда след търговията с наркотици и оръжия по мащаба на реализираните печалби. Милиони хора попадат в трафика, като 80 % от жертвите са жени и деца.
Профилът на пострадалите от „съвременното робство“ в международния трафик е следният:

– преобладават жени и момичета на възраст 17-24 години с цел проституция и продажба
– жертвите са без средно образование
– преживяли са травми в семейството и извън него – сексуално насилие, унизително отнасяне и други
– произхождат от бедни семейства и нямат собствени средства
– страдат от отчаяние и безнадеждност
– страдат от зависимости – наркотици, секс, страх за деца и близки
– манипулирани и заблуждавани са – с обяви за работа, обещавано им е добро заплащане, по-добър живот, любов, брак
– принуждавани и изнудвани са – премествани са против волята им, използвано е заплашване, физически и психически тормоз
– използвано е отвличане и противозаконно лишаване от свобода
– използвана е злоупотреба с власт

Международните стандарти включват в  трафика на хора търговия с органи и човешка експлоатация /Протокол от Палермо/.
В българското законодателство трафикът на хора е криминално престъпление по смисъла на чл.159а,б,в,г от НК:
Чл.159а. Който набира, транспортира укрива или приема отделни лица или групи хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи или да бъдат държани в принудително подчинение, независимо от съгласието им, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до дванадесет хиляди лева.
Чл.159б определя каналджийството като набиране, транспортиране, укриване или приемане на отделни лица или групи хора като ги преведе през границата на страната с цел по чл.159а, ал.1.
Чл.159в визира експлоатационния трафик /принудителен труд, отнемане на телесни органи/, а чл.159г – опасен рецидив, поръчка от организирана престъпна група.

Разликата между трафика на хора и каналджийството е, че трафикът може да бъде извършен и вътре в страната, и чрез  легално преминаване на контролно-пропускателен пункт, докато при каналджийството е винаги през границата.

По данни от доклад на Трансгранична корупция, подкупите са най-често използваното средство за преминаване на границата. Според гранични полицаи, каналджиите стават все по-изобретателни и конспиративни, което наложило използването на специален уред „туптящо сърце“ за анализ на движения, туптения и трептения при изключен двигател на автомобила.
За контрабандата на хора в края на 2015-та година бяха приети нови текстове в Наказателния кодекс, които се отнасят до организираните престъпни групи и отнемането на превозното средство в полза на държавата.
По сведения на „Зелена граница“ и КПП общият брой на задържаните през 2015-та година е 9359 души, а 1225 лица са получили осъдителни присъди.

Според доклад на Европол /европейска полицейска агенция/, България е един от петте разпределителни центъра на организираната престъпност в Европейския съюз. През 2015-та година в доклада си Европол заявява, че „каналджийството е най-бързо растящият престъпен пазар в Европа“! Престъпните организации, упражняващи този вид бизнес, са спечелили повече от шест милиарда евро от трафик на мигранти в Европа.
В деветия мониторингов доклад за България, председателят на Европейската комисия посочва, че реален напредък в областта на правосъдието в България, означава да се видят „реални резултати“ от борбата с корупцията по високите етажи на властта и с организираната престъпност.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email