You are currently viewing Емоционално насилие и емоционална интелигентност

Емоционално насилие и емоционална интелигентност

Емоционалното насилие е част от психологическото насилие. Чрез него единият от партньорите доминира и контролира другият. Влияе се върху сферата на емоциите и чувствата на жертвата. Емоционалният насилник се ядосва, когато говорите с друг, използва вербална агресия и цинизъм, нарича жертвата с обидни имена, унижава я, кара я да се чувства зле, форсира я, контролира я, манипулира я, иска да прави неща, които не желае, недоволен е от нейното семейство, приятели, домашни любимци, професия, колеги и има лошо отношение към тях. Често изнудва жертвата, вменява й чувство за вина, твърди, че е глупава и нищо не струва, заплашва я /че ще я изгони от къщи, че ще я остави без средства, че ще нарани нейни близки, че няма да й дава да излиза/, изолира я от близки и приятели, иска да се подчинява за всичко и да няма собствено мнение, заплашва я дори с убийство, самоубийство, опозоряване онлайн и др.манипулации. Кибертормозът също е емоционално насилие, като част от психологическото насилие.

Семейният ад включва:  тормозът, травмите, депресиите, тиранията, емоционално неграмотните и цял спектър от робите на страстта: гневните, негативните, тревожните, отрицателите, репресорите, критикуващите, меланхоличните, хората с отровни мисли, както и тези, които не слушат и не говорят открито.

„Искреността и разговорите за чувства водят само към едно – до катастрофа в отношенията”, твърди Маргарет Атууд, а В.А.Моцарт казва: „Не обръщам внимание на ничии хвалби или обвинения. Аз просто следвам собствените си чувства”.

Защо се страхуваме по-малко от насилието, отколкото от собствените си чувства? Защото негативните чувства са много опасни:

 • Гняв – чувство на силно раздразнение, неодобрение, недоволство, ярост
 • Горделивост – синоним на арогантност, високомерие
 • Завист – недоволство, породено от нечие щастие, успехи, благополучие
 • Злоба – неприязън и желание да се причинява зло
 • Злорадство – удоволствие от неуспеха на другия или нещастието му
 • Неприязън – враждебност, недобронамереност
 • Омраза – ненавист
 • Презрение – пренебрежение, неприемане, отхвърляне и др.

Психически разстройства в резултат на увредени чувства: тревожност, депресии, мании, зависимости, фобии, паническо разстройство, обсебвания и др. Провокирани са от външни фактори – неоснователна критика, обида, агресия, провокации, опасност, некоректно поведение, фрустрация, натиск и др.

В основата на всяка емоция е душевно вълнение, субективно преживяване. Емоцията се свързва със знанието, придружена е от съдържание, субективно преживяване със сигнална функция и мобилизиращ характер. Емоциите идват отвън – някой друг е натиснал Вашите бутони. Те винаги са високо енергийни, експлозивни и интензивни.

Чувствата са вътрешно познание, действие, интуиция. Да обичаш и разбираш себе си – това е вътрешната цялост, която води до развитие на потенциала.

Емоционалната интелигентност е нещо нематериално, което влияе на поведението, социализацията, уменията да се взимат решения и е един от най-важните фактори за професионален успех.

Тревис Бредбъри изследва емоционалната интелигентност и прави следната типологизация:

 1. Богат емоционален речник – само 36 % от хората го имат. Те разбират чувствата си, причините за тях и имат начини за действие
 2. Интерес към хората – притежават емпатия /съчувствие/
 3. Имат положителна нагласа към промени – адаптивни са и знаят, че страхът е заплаха за личния им успех, винаги имат план за действие
 4. Познават собствените си силни и слаби страни – използват предимствата си
 5. Разбират другите – имат социална осведоменост и притежават умение да разпознават другите, преценяват ги много точно
 6. Неуязвимост за обиди – те са уверени в себе си и са открити
 7. Умеят да казват „Не” – проявяват самоконтрол и характер
 8. Балансирано отношение към грешките – дистанцират се от грешките, но не ги забравят
 9. Умеят да дават – мислят за другите и изграждат устойчиви взаимоотношения
 10. Умеят да се абстрахират – избягват стреса и отрицателните емоции
 11. Неутрализират вредните хора – контролират своята комуникация и не общуват с разочароващи ги
 12. Контролират амбициите си – не се стремят към съвършенство, защото знаят, че е невъзможно
 13. Позитивни са – имат позитивен мироглед и различават мисли от факти
 14. Самооценка – те са доволни от това, което правят, оценката на хората с висока емоционална интелигентност зависи единствено от самите тях

Жените по природа са готови за ролята на емоционален мениджър, докато мъжете са майстори в това да заличават емоциите, свързани с ранимост, вина, страх или болка, твърди Даниел Голман в световния  бестселър „Емоционалната интелигентност”, отбелязвайки емоционалната пропаст между двата пола.

Емоционалната интелигентност е сравнително нова област от  психологията, въпреки че  за нея дават сведения Дарвин, Л.Торндайк, Д.Уекслър, У.Пейн и др. Тя е способ за разпознаване и регулиране на чувствата с четири елемента – самосъзнание, самоуправление, социално съзнание/емпатия и управление на връзката. Според Гарднър емоционалната интелигентност е вид комуникация,  отличителна личностна черта, субективна философия и мощно средство за управление на взаимоотношения.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email