You are currently viewing Вече са в сила нови минимални хонорари на адвокатите

Вече са в сила нови минимални хонорари на адвокатите

С новите минимални хонорари на адвокатите се въвеждат специални минимални тарифи за някои производства, за които това не беше уредено, други ставки се диференцират, но в повечето случаи цената за адвокатската се услуга се повишава. Измененията бяха публикувани днес в Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) на Държавен вестник.

Традиционно Висшият адвокатски съвет обосновава ръстът в сумите с увеличението на минималната работна заплата -120 лв. при приемането на наредбата през 2004 г., 340 лв. при последното ѝ изменение през 2014 г. и 420 лв. днес. „Измененията в наредбата разширяват критериите за определяне на възнаграждението и целят постигане на баланс между труд и възнаграждение, както и отчитане на инфлационните процеси, нарастването доходите на населението и увеличаването размера на минималната работна заплата, което от своя страна води ежегодно до повишаване максималния осигурителен доход за страната и увеличаване данъчната/осигурителна тежест на самоосигуряващите се лица, към която категория спадат и адвокатите“, гласят мотивите.

Един от новите моменти в наредбата е въвеждането на такса за заверяване на преписи от документи – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща.

Специално е уредено, че по дела за поставяне под запрещение таксата на адвоката не може да пада под 500 лв. Изведена е и отделна тарифа за исковете на акционери и съдружници срещу дружеството – 800 лв.

Изрично е регламентирано, че възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане. А по граждански дела се определят за всеки иск поотделно.

За първи път в тарифата се регламентира минимален хонорар за делата пред европейските съдилища в Страсбург и Люксембург – 1200 лв. Предвидено е още, че за изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд, възнаграждението е 3/4 от това по административни дела с определяем материален интерес, но не по-малко от 300 лв. Същият е минималният хонорар и за възражения и жалба по финансови корекции по европроекти.

Едно от най-съществените изменения е въвеждането на диференцирани тарифи за големите искове – над 10 000 лв., при които до днес минималният хонорар на адвоката беше 830 лв. плюс 3% от горницата за над 10 000 лв. Така без значение дали делото е за 100 000 лв. или за 1 млн. лв. винаги таксата, под която не може да пада адвокатът беше 3% от цената на делото. От днес, подобно на административните дела, по гражданските ще има прагове от 10 000 лв. до 100 000 лв. (830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.) от 100 000 до 1 млн. лв. (3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.), от 1 млн. лв. до 10 млн. лв. (21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 млн. лв.) и над 10 млн. лв. (111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 млн. лв.).

За медиация по граждански и търговски дела адвокатската такса ще е 1/3 от тази, която би се дължала при исков процес.

Иначе от 20 лв. на 30 лв. се увеличава хонорарът за устен съвет и консултация, писмената консултация скача от 40 лв. на 60 лв., от 200 лв. на 300 лв. – изготвянето на молба за отказ или за възстановяване на българско гражданство.

Увеличават се от 50 лв. на 70 лв. и хонорарите за съставяне на нотариален акт и договор за замяна, дарение или акт по обстоятелствена проверка за най-евтините имоти – до 1000 лв. От 250 лв. на 400 лв. скача адвокатската тарифа за регистрация на кооперация, а от 350 лв. на 400 лв. за вписване на фондации и сдружения.

Трайното нарастване на броя на делата по Закона за убежището и бежанците пък е накарало ВАдС да обособи отделна позиция за тези производства. Предвидено е, че адвокатите по тях ще получават най-малко 400 лв.

Що се отнася до делата за делба, там ВАдС е подходил по нов начин. Вече минималният хонорар не е 800 лв. за цялото производство, а по 600 лв. за всяка фаза т.е. 1200 лв. Това реално е увеличение, но е предвидено изключение – за земеделските земи, за които минималният адвокатски хонорар е по 300 лв. за всяка фаза т.е. 600 за цялото производство и в случая има намаление на тарифата.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email