Психологически портрет на домашния насилник

Психологически портрет на домашния насилник

Зад насилието на домашния насилник обикновено  са скрити егоистични цели, липса на емпатия /съчувствие/, безотговорност, отчуждение, зависимости, неуважение, омраза, ревност, завист, алчност, агресия и др., доминиращи в начина на мислене.

1. Активно насилие – обикновено с този термин се квалифицира употребата на физическа сила.

2. Пасивно насилие – най-често психическо и емоционално насилие, което се описва като много по-коварно от физическото насилие и често провокира, подхранва и генерира гняв у жертвата. При този вид насилие се използва целият арсенал от обвинения, обиди, потъпкване на права, чест и достойнство, поставяне на етикети и диагнози, критикуване, сравнения и присъди.Причините за гнева обикновено се търсят в собствения характер и начин на мислене.

домашния насилник - Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд

Начинът на мислене лишава много от жертвите на домашно насилие да осъзнаят, че всъщност става въпрос за противоправни действия. Противопоставянето на жертвите се изразява в гняв, отчаяние, нервност, мъка и така обективирани отговарят на термина „депресия”.Хората изпадат в депресия, когато не получават това, което искат, защото никой не ги е научил  как да си го поискат.Депресията е най-честата „награда” за жертвите на домашно насилие,   затова, че са били „добри” и „търпеливи”. Обаче: „Преди да си поставите диагноза за депресия и ниска самооценка, се убедете, че не сте заобиколени от кръгли идиоти” /Зигмунд Фройд/.

В този смисъл водещи световни психолози са разработили показатели за тестова оценка на домашните насилници:

 • Има грандиозно чувство за собствената си значимост
 • Липса на автоцензура
 • Патологичен лъжец
 • Коравосърдечен и жесток
 • Липса на контрол на поведението
 • Хитър и манипулативен
 • Притежава свободно поведение с привиден чар
 • Не понася скука
 • Паразитира
 • Липса на чувство за вина
 • Безотговорен
 • Импулсивен
 • С безразборни сексуални връзки
 • С няколко брака зад гърба си
 • Бързо изпада в състояния на афект
 • Маниакално поведение
 • Психически/ психиатрични проблеми
 • Страда от зависимости – алкохол, секс, наркомании и всичко, което е свързано с висок адреналин
 • Проблеми в детството – изневери на родители, побои, разводи и др.
 • Дразни се от всичко и от всички
 • Агресивен
 • Има условна или ефективна присъда.

Част от тези показатели са включени и в теста за оценка на психопати.

Робърт Ъруин /психолог/ споделя, че „в незнанието се коренят много от причините за извършването на опасни действия” и групира причините по следния начин:

 1. Незнание за поведението на хората и последиците от това поведение.
 2. Незнание и/или липса на алтернативно поведение.
 3. Незнание, свързано с убежденията
 4. Налудничави мисли и идеи.

Защитата на животозастрашаващите форми на живот се осъществява чрез наказателни репресии и е крайна мярка, тъй като прилагането на наказателна сила обикновено поражда вражда и противопоставяне, унищожава добронамереността и самочувствието.

Мариана Праматарова

Адвокат Мариана Праматарова е магистър по право със самостоятелна адвокатска практика. Работи предимно в Бургас и региона. Профилирана е в частно-правни отношения от областта на гражданско право. Сфера на дейност: гражданско и семейно право, ЗЗДН, предлага юридически услуги и консултации.