Вече са в сила нови минимални хонорари на адвокатите

С новите минимални хонорари на адвокатите се въвеждат специални минимални тарифи за някои производства, за които това не беше уредено, други ставки се диференцират, но в повечето случаи цената за адвокатската се услуга се повишава.  Продължение