Жертва на домашно насилие осъди интернет сайт за дискриминация

Жертва на домашно насилие осъди интернет сайт за дискриминация„Флагман.бг.” (flagman.bg) е осъденият сайт.

„Лошият човек е като въглена – ако не те опари, ще те очерни.”/Анахарсис/

В свое решение от месец октомври тази година Комисията за защита от дискриминация осъди „Медиатор 2010” ООД, представлявано от управителя Веселин Василев, затова, че на електронната страница „Бесове.бг”/чийто правоприемник е „Флагман.бг”/, са публикувани обидни коментари – дискриминация по чл.5 от ЗЗДискр. под формата на тормоз по признак „лично положение” спрямо тъжителката М.Р. и го глоби.

    ПРЕДИСТОРИЯ НА СЛУЧАЯ:

М.Р. от гр.Б. е жертва на психическо и емоционално насилие от съпруг, с когото е в процес на развод. Лицето практикува най-отвратителната форма на психоемоционално насилие – изнудване чрез публично опозоряване в преса и интернет, за което е осъден по Закона за защита срещу домашно насилие. Осъден е и по друго гражданско дело да й заплати обезщетение, затова, че е разпространил неверни и позорни обстоятелства за нея във вестник с висок тираж и интернет. Насилникът не е прекратил упражняваното психоемоционално насилие, въпреки постановените мерки за защита, визирани в съдебната защитна заповед. Пострадалата многократно е уведомявала компетентните органи – полиция и прокуратура, че насилието върху нея продължава, заплашвана е с нови публикации и с публично опозоряване по време на действието на съдебната заповед. Поради невежеството и бездействието на полиция и прокуратура, тъжителката е била принудена да заведе наказателни дела от частен характер за същите прояви на лицето по време на мерките за защита – ходил отново по медии и сайтове и разпространявал клевети и лъжи за нея, като насаждал вражда и омраза към нейната личност, увреждал авторитета й и я тормозил. В резултат на тези публикации пострадалата е била обект на обидни и вулгарни коментари, които не са били изтривани от т.нар.”модератори”/администратори, въпреки задължението им да премахват всички нецензурни коментари и обидни квалификации. Един от тези сайтове е „Бесове.бг”/по-късно именуван „Флагман.бг”/ с управител Веселин Василев и отговорен редактор Катя Касабова. Жертвата многократно е сезирала управителя и отговорния редактор за обидните коментари и неверните публикации, отправяла е молби да ги премахнат, но това не е сторено. Искала и да й предоставят задължителното право на отговор като засегната страна,  както повелява журналистическата етика  и морал, но и това не е направено. Пострадалата се обърнала за помощ към медиатор за извънсъдебно решаване на спора, но управителя Василев не се съгласил. Принудена от жестокия тормоз жената се обърнала за защита към прокуратурата, която препратила жалбата й в Комисията за защита от дискриминация. Междувременно завела и наказателно дело срещу управителя и отговорния редактор на „Бесове.бг” и „Флагман.бг”, което приключило с помирение, защото едва тогава управителят Василев се съгласил да изтрие публикацията и нецензурните коментари. Със споразумение завършили и частните наказателни дела на тъжителката срещу домашния насилник, който си признал пред съда провиненията и й се извинил, като се споразумели и за обезщетението на пострадалата.

  РЕШЕНИЕТО:

„…дружеството е публикувало следните обидни коментари, които визират личното положение на жалбоподателката „Тя е гадна курва”, „Куросмукачка”, ”Гадна грозна мутра”, „Крадлива кучка”, „Ебати курвенската и мутренска физиономия”, „циркаджийка”, „Хем мръсна, хем гадна, хем курва”,”Как ще се жениш за този крокодил” и т.н… Очевидно горецитираните коментари са с нецензурен и обиден характер и имат резултат накърняване на достойнството на жалбоподателката и създаване на обидна среда спрямо нея. Чрез тяхното публикуване, респективно, неприлагане на администраторски контрол, „Медиатор” ООД е извършил тормоз по смисъла на параграф 1,т.1 от ДР на ЗЗДискр. спрямо М.Р. по признак „лично положение”… Създаването и поддържането на електронна страница е част от дейността на „Медиатор” ООД. В рамките на тази своя дейност търговецът е длъжен да положи по-голяма от обичайната грижа и е отговорен за вреди на негови клиенти и трети лица. Ответната страна не е положила никаква грижа, не е направила дори най-малко усилие да не се допускат или поне да се ограничат вредните последици за жалбоподателката.

За нарушението по чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. е предвидена имуществена санкция в размер до 2500 лева.”

В годишен доклад за 2013-та година БХК отбелязва: „Медиите повече от всякога се ползват като машини за манипулация. Оплитането на икономически, политически интереси и медии се затегна до пълно задушаване. Медийните регулатори наблюдаваха безучастно срива на медиите. Всекидневно е функционирало подбуждане към омраза, дискриминация и насилие.”

Вестник „Дневник” от 01.04.2014г.: „Публикуването на лъжи с цел дадена личност да бъде смачкана или огромна група хора да бъдат подведени е всекидневна практика без каквито и да е последици.”

Виж още в: „Езикът на омразата – сленгът на популизма”, „Медиите – проводник и източник на омразата” – анализ на С.Спасов в АЕЖ-България, „Симбиозата власт и медии в България”/02.06.2013г., „Дойче Веле”/, „Журналистика и прилагателни” /09.02.2014г., З.Ангелов в :„Либерален преглед”/, „Медиите, властта и свободата”/Мариана Праматарова във: вестник „Квантов преход”, бр.21/2013г./ и др.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email