Случай на опасен рецидив при домашно насилие

опасен рецидив

„Опасният рецидив” в случаите на домашно насилие се изразява в нарушаване на мерките за защита, постановени от съда в съдебната заповед, след като извършителят е осъден по закона за защита срещу домашно насилие. Ниските глоби за извършителите на домашно насилие, липсата на превенция и некриминализирането на това престъпление води пострадалите от домашно насилие отново в съда.Мерки, глоби, забрани, съд се оказват неефективни по отношение на пострадалите и се нарушават от извършителите.

Официалната статистика сочи, че всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие. Неофициалната е, че всяка втора е пострадала от домашно насилие. Неразбирането на проблема, неглижирането му от компетентните органи и нежеланието на институциите да си взаимодействуват  за разрешаването му води до парадоксални случаи пред националните съдилища и европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Жалбоподателка от гр.Бургас е с три наказателни дела от частен характер в едногодишния срок, постановен в съдебното решение и съдебната заповед за защита от домашно насилие, за същите прояви на извършителя, за които е осъден по ЗЗДН, след като е сезирала полиция и прокуратура с жалби, че мерките се нарушват и насилието спрямо нея не е прекратено.Това са органите, визирани в съдебната заповед за защита от домашно насилие, които по закон следят за изпълнението на заповедта.Полицията не е правила нищо по жалбите й, твърдейки, че това са „лични отношения”, а прокуратурата я е изпращала отново в съда да съди насилника по реда на частното обвинение.

Стига се и до абсурдни ситуации. Жертва на домашно насилие по време на действието на съдебна заповед за защита по ЗЗДН е изпратена от компетентните органи отново на съд срещу насилника и на това дело е осъдена!

Жалбоподателка от  гр.Плевен е с 9 съдебни дела срещу бивш съпруг домашен насилник. Жалбоподателка от гр.Пазарджик е подложена на ежедневен психически тормоз от извършителя на домашно насилие, който ежедневно нарушава мерките за защита и отива на работното й място да я обижда и унижава. Данъчна служителка от гр.Карнобат е брутално пребивана пред двете си деца по време на мерки за защита. Журналистка от гр.Бургас е заплашвана с публично опозоряване в пресата от бивш съпруг, осъден за тези прояви по ЗЗДН /първото от такъв характер дело в бургаския съд/ и продължил да я заплашва и опозорява по време на действието на съдебната заповед за защита. Жалбоподателка от гр.Бургас при мерки за защита от домашно насилие е заплашена с убийство. Жалбоподателка от бургаския кв.Сарафово е убита от съпруг, с когото е в процес на развод и има заповед за защита от домашно насилие, подавала е жалби до полиция и прокуратура, но никой не е реагирал.

Заведените пред националните съдилища дела от жертвите на домашно насилие срещу насилниците продължават с години, прекратяват се по давност, оправдават се извършителите.Броят на жертвите на домашно насилие в условията на „опасен рецидив” главоломно расте, увеличава се и броят на делата им.

опасен рецидив
европейски съд по правата на човека

Това разбиране на българския съд е остро критикувано от Европейския съд за правата на човека в Страсбург, тъй като става въпрос за нарушаване на човешки права и свободи, гарантирани в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, по която Р България е страна.

В този дух са и постановените съдебни решения:

Bevasqua and S. v.BULGARIA no.71127/01 – липса на защита при домашно насилие.Неспособност на българските власти да осигурят защита на жалбоподателите от агресивно поведение представлява отказ да осигурят защита на лица в нужда.В решението си от 2008 година ЕСПЧ осъжда Р България за нарушаване на правото на личен и семеен живот на жалбоподателите.

M.C.v.BULGARIA no.32972/98 – Решението на ЕСПЧ от 04.12.2003г. е по чл.8 от ЕКЗПЧОС – липса на ефективно възпиране на действия, които застрашават основните ценности и съществени аспекти от личния живот.Държавата е била длъжна да осигури право на ефективна закрила.

Най-често решенията на ЕСПЧ са по чл.8 от Конвенцията – нарушено право на защита на личния и семейния живот, чл.13 – липса на ефективно вътрешноправно средство за защита и чл.14 – дискриминация.

Един от най-сериозните проблеми с нечовешко и унизително отнасяне в България е проблемът с домашното насилие над жени. Такова дело се разглежда от Комитета за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените на ООН.По делото В.К. срещу България, Комитетът реши, че провалът на България да защити ефективно жена срещу домашно насилие нарушва Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.Решението е по чл.2/в/, 2 /е/ и чл.5 /а/ във връзка с чл.16 /1/ от Конвенцията и Обща препоръка № 19.Случаят е описан в Годишен доклад за 2012 година на Българския Хелзински Комитет.Жалбоподателката е била подложена на домашно насилие от съпруга й – първо е било психическо насилие, което е прерастнало в емоционално насилие и икономически злоупотреби, продължило във времето и с физическо насилие – опит за удушаване.Отказът на българските съдилища да й издадат постоянна заповед за защита от домашно насилие е нарушение на чл.2 от Конвенцията, който държавата е нарушила.Комитетът призовава България да измени чл.10 от ЗЗДН – да се удължи едномесечния срок за подаване на молба за защита по ЗЗДН.

Държавите – страни по Конвенцията, включително и България са се обявили за премахването на всички форми на дискриминационно отношение на жените на ООН от 18.12.1979г.Те са за премахване на дискриминацията по отношение на жените  по всички въпроси, засягащи брака и семейните отношения.

    В годишните си  доклади за 2012 година  правозащитните организации AOK Foundation, ANIMUS и Алианса за защита срещу домашно насилие са изложили подробно проблемните области във взаимодействието между институциите по случаи на домашно насилие и остро критикуват съществуващите порядки.

+ Имената на пострадалите от домашно насилие са запазени при условията на конфиденциалност и поради статута им на „жертви”.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email