На върха на копието

Свобода | на върха на копието

Според героя на Сервантес, там стои Свободата. За нея избухват войни и революции, жадувана и ненавиждана е, идеализирана и отричана е. В нея винаги е кодиран човешкият копнеж за справедливост и достойнство. Тя е въпрос на чест, състояние на духа. Продължение

Ненасилието – мисията невъзможна

Ненасилието - мисията невъзможна? Съществува ли начин да се изкорени насилието?

Съществува ли начин да се изкорени насилието?

Колко от нас са се замислили над въпросите: „Възможна ли е победа без насилие? Съществува ли начин да се изкорени насилието?”

Отговорите на тези въпроси са: „НЕ” и аргументирано са обосновани  в цялостното развитие на човешката цивилизация.

Продължение

Жертва на домашно насилие иска „Крумови закони“

Крумови закони – кратка история

Жертва на домашно насилие иска "Крумови закони"Великият български държавник кан Крум е създател на първите писани закони в Дунавска България. Той удвоява територията на България, като приобщава земите на Румъния, част от Унгария, крепостите Сердика, Адрианопол, Месемврия и други, разбивайки Аварския хаганат и отблъсквайки нападението на Византия, унищожавайки цялата й армия. Победата му над Византия при Върбишкия проход през 811 година ужасява цялата империя с опозорената на кол глава на император Никифор .

Продължение