Жертва на домашно насилие от психопат

Психопат – човек, който няма съвест

Жертва на домашно насилие от психопатПсихопатиите са многократно повтарящи се във времето действия и привички, извън общоприетите норми. Изразяват се в маниакално поведение – за убийство, самоубийство,контрол, ревност, зависимости от алкохол, секс,наркотици и др./бел.авт. – виж повече в: „Психологически портрет на домашния насилник” ./.

Някои са явно разпознаваеми, други са трудни за дефиниране, срещат се и групирани по няколко вида. Това обяснява защо много жени попадат в мрежите на психопат, заблудени и манипулирани от лъжите му.

Продължение

Жертви на изнудване от домашен насилник

Изнудване от домашен насилник

домашен насилникЛипсата на защита от домашно насилие и толерирането на това явление  от властите създават у домашния насилник чувство на безнаказаност и превъзходство. Обикновено зад насилническото поведение на домашния насилник се крият други мотиви – желание за власт и контрол над жертвата, подчинение, изпълняване на неговите условия.Това той постига  чрез тормоз и нечестни прийоми  с цел придобиване на материални блага /имоти, вещи/ и влияние.

Най-често срещано е изнудването за имоти. Жертвите на домашно насилие са изгонени от семейното жилище, оставени са без дом, без работа, без доходи, без подкрепа от страна на обществото. Насилниците много умело се възползват от създалата се ситуация и започват агресивен тормоз върху жертвата, която е оставена в състояние на безпомощност, като целта е тя да бъде принудена да се откаже от семейното жилище, от имотни претенции, от децата. Притиснати от така създадената ситуация много от жертвите на домашно насилие се пречупват и се отказват да водят битката с изнудвача – насилник.

Продължение

Жертви на домашно насилие, пострадали от полицейско бездействие

Жертви на домашно насилие

жертви на домашно насилиеБългария и Турция са държавите,  които най-често дискриминират жертвите на домашно насилие и липсата на защита при домашно насилие представлява сериозно нарушение на човешки права. В Република Турция 666 жени са били убити от домашни насилници през последните четири години.В Република България само за един месец през 2012 година три жени са убити от домашни насилници в гр.Бургас, има регистрирани 15 случая на убити жени в гр.София за една година,  хрониките са препълнени от случаи с пребити жени от съпрузи и мъже, с които живеят на семейни начала. Броят на делата, образувани по Закона за защита срещу домашното насилие надвишава 36 000, разводите поради физическо и психическо малтретиране са много повече.

Продължение

Жертва на домашно насилие от множество психопати

Жертва на домашно насилиеМодернизацията на живота увеличи арсенала от психически оръжия, с които се тормозят жертвите на домашно насилие. Кибертормозът и хейтърството са новите методи за психически тормоз. Осъдени за този вид домашен тормоз почти няма, труднодоказуеми са.Има обаче няколко случая на осъдени по ЗЗДН за такива прояви. Решенията са на Окръжен съд Велико Търново, Окръжен съд Варна, Окръжен съд Бургас. Самият факт, че решенията са постановени от Окръжен съд, а не от Районен съд, е достатъчно красноречив. Липсва практика по подобен вид дела и достатъчно познания за квалифицирането на извършваното кибернасилие като вид домашно насилие.

Продължение

Актуални проблеми в практическото приложение на зздн

зздн ЗЗДН

ЗЗДН (или законът за защита от домашното насилие) у нас урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане, с  което се запълни съществена празнина в българското законодателство.

Наред с позитивния заряд, който определено има прилагането на ЗЗДН, считам за уместно да се отбележат и актуалните проблеми в така действащия закон с цел постигане на по-добра ефективност в съдопроизводството по този вид дела.

Продължение