Психологически портрет на домашния насилник

Психологически портрет на домашния насилник

Зад насилието на домашния насилник обикновено  са скрити егоистични цели, липса на емпатия /съчувствие/, безотговорност, отчуждение, зависимости, неуважение, омраза, ревност, завист, алчност, агресия и др., доминиращи в начина на мислене.

Прочетете цялата статия

Домашно насилие – форми и начини на проявление

домашно насилиеДомашно насилие

Статистиката на жертвите на домашно насилие у нас главоломно расте. Домашното насилие остава скрито зад вратите на дома, поради страх, срам ,нежелание на жертвите да разгласяват пред обществото това, което им се случва и излишно съобразяване с хорското мнение. Пострадалите са предимно жени и деца, но има случаи и на пострадали от домашно насилие мъже.  Правна уредба:

Прочетете цялата статия

Актуални проблеми в практическото приложение на зздн

зздн ЗЗДН

ЗЗДН (или законът за защита от домашното насилие) у нас урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане, с  което се запълни съществена празнина в българското законодателство.

Наред с позитивния заряд, който определено има прилагането на ЗЗДН, считам за уместно да се отбележат и актуалните проблеми в така действащия закон с цел постигане на по-добра ефективност в съдопроизводството по този вид дела.

Прочетете цялата статия