Новата книга „Домашното насилие“ е вече в книжарниците

„Домашното насилие“ е вече в книжарниците

книга домашното насилие

Новата книга на Мариана Праматарова засяга домашното  насилие – един тревожен и неразрешен проблем у нас. Книгата е  предназначена за студентите от юридическите факултети в университетите, преподаватели, юристи, адвокати, психолози, психиатри,  учители, полицейски служители, действащи съдии и прокурори,  лица, пострадали от домашно насилие, родители, ученици и всички граждани, които се интересуват от темата. Подходяща е за Центрове за превенция и борба с насилието и престъпността и неправителствените организации, които работят в тази сфера.

Авторът е адвокат и е запозната в дълбочина с проблемите,  свързани с домашното насилие у нас, националното и европейското законодателство в тази област. Работата й преди години като  телевизионен журналист я е срещнала с различни хора и различни  съдби, което я е обогатило житейски и като опитност в различни  области. Изучавала е психология и педагогика, което е огромен  плюс в нейната работа. С умение разработва темата за домашното насилие, предлага  конкретни решения и информира за най-новите тенденции. Не се  страхува да сподели гражданската си позиция и счита за свой морален дълг да го направи.

Наред с компетентното боравене с юридическата терминология, която е много добре обяснена и илюстрирана богато с примери  в книгата, тя използва колоритен литературен език, обагрен емоционално, човешки. Емоциите възпитават лидери и именно такъв лидер е авторът. Много ерудирана, със собствен стил, тя умело си  служи както с цитати от Библията и известни психолози и политици, така и със съдебната практика, прави коментари и съждения Мариана Праматарова е известен поет и това си личи във всяка от нейните книги.

Можете да закупите книгата „Домашното насилие“ онлайн от книжарницата на ИК „Новата цивилизация“.

ИК „Новата цивилизация” е издала следните книги от същия автор:

Мариана Праматарова

Адвокат Мариана Праматарова е магистър по право със самостоятелна адвокатска практика. Работи предимно в Бургас и региона. Профилирана е в частно-правни отношения от областта на гражданско право. Сфера на дейност: гражданско и семейно право, ЗЗДН, предлага юридически услуги и консултации.