Жертвите на кибертормоз живеят в хорър

Кибертормоз

Жертвите на кибертормоз живеят в хорър

  1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА

  2. ИЗ ХРОНИКИТЕ НА КИБЕРНАСИЛНИЦИТЕ

Един от най-бруталните видове насилие е кибертормозът. Специалистите го определят като „чумата на 21-век”. Същевременно този вид насилие най-малко се познава. Зачестиха смъртните случаи на момичета, млади жени и деца след кибернасилие, което налага да се предприемат спешни мерки в областите: образование, превенция, възпитание и обществена подкрепа.

Съвременното общуване и новите технологии крият нови опасности.

Кибернасилието се изразява в оказване на вредно /негативно психическо и емоционално/ въздействие върху друг човек чрез телефон, интернет и други технически средства. Кибернасилникът проявява своята омраза като цели шоков ефект върху жертвата.

Проявление на кибертормоз: пускане на клюки и лъжи през социални мрежи и злостни коментари / 56%/, обидни обаждания по телефон / 56 % /, заплашителни и вулгарни смс съобщения /49 % /, пускане на неприлични и фалшиви снимки по телефон и интернет /49%/.

Цел на кибернасилника: с разпространението на вредни и обидни слухове да дискредитира и злепостави жертвата. С този начин на действие се влияе на личните контакти на жертвата и се цели изключването й от социалния живот.

Повече от половината пострадали от този вид тормоз не споделят и не търсят помощ. Програми за кибернасилници в центровете за превенция няма. Образователни програми за защита от кибернасилие в училищата също няма, въпреки високият процент на децата, станали жертва на връстници-кибернасилници и проведеното изследване в три софийски училища за вредното влияние на кибертормоза. Липсват познания, адекватни мерки и действия от страна на полицията, прокуратурата и съда за този вид насилие.

Жертвите на домашно насилие, пострадали от кибернасилници живеят в хорър /ужас/ с години. Те са изплашени, стресирани и с влошено здраве, поради ежедневните психоатаки, които агресивно се отправят от насилниците към тях.

Кибернасилието върху жертвата продължава и след осъждането на насилника по Закона за защита срещу домашно насилие и издаването на съдебна защитна заповед.

Ето историята на една от многобройните жертви на домашно насилие, пострадала от кибернасилник:

По време на брака ни денонощно ми звънеше по телефона, за да ме контролира и проверява, изпращаше ми от 30 до 50 смс-и с обидно и заплашително съдържание. Психотормозът с смс-и, обаждания и скандали на тема ревност взе застрашителни размери – пречеше ми на работата, на спокойствието, на почивката, на контактите ми с други хора. Не можех да понасям нервните му изблици и кибертормоза, на който бях подложена и взех решение да се разведа. Когато разбра, че го напускам окончателно – освирепя.Тормозеше ме с денонощна кавалкада от унизителни смс-и и обаждания.В продължение на седем месеца ежедневно получавах от него по 30 и повече текстови съобщения с обидно, цинично, заплашително и арогантно съдържание – наричаше ме с най-обидните епитети от типа „лека жена”, наричаше детето ми „педофил”, наричаше майка ми „кучка”, обиждаше близките ми роднини и приятели и ги тормозеше с обаждания и смс-и, разпространяваше за мен клюки и клевети в интернет, обиждаше и адвокатите ми, искаше пари от мен и ме изнудваше като ме заплашваше с публично опозоряване и изхвърляне на имуществото ми. Консултирах се с психолог. Изследвахме изпращаните от него смс-и – лицето е с психически отклонения, маниакално поведение, страда от зависимост от алкохол /повечето смс-и са написани неграмотно и изпращани през нощта – от 22 – 04 часа, явно в нетрезво състояние /, агресивен и зъл е, манипулатор, провокатор, има страхове, опасен е за здравето ми. Заведох дело по закона за защита от домашно насилие за упражняваното върху мен кибернасилие – психическо и емоционално насилие. Осъдиха го да не ме доближава, забраниха му да ми изпраща смс-и и го глобиха. Кибернасилникът продължи да упражнява същото насилие – изпращаше цинични смс-и, обиждаше мен и близките ми в текстови съобщения. Подавах жалби до полицията и прокуратурата, че кибернасилникът не изпълнява съдебното решение и съдебна заповед за защита и продължава да ме тормози психически и емоционално, заведох и ново наказателно дело за няколко от обидните смс-и. Насилникът дойде в съда, призна си, че ги е изпращал, каза, че се извинява, осъдиха го да ми заплати обезщетение 1200 лева и приключихме това дело със споразумение. Кибернасилието продължи – хулеше ме, обиждаше ме и ме тормозеше денонощно с смс-и. Заведох още едно наказателно дело за същите прояви на насилника – пак дойде в съда да ми се извинява и да се признава за виновен и след делото отново продължи да ми изпраща обидни смс-и. Така продължава вече четири години. Разбрах, че лудостта е нелечима, кибернасилието – също.”


+ хорър – от англ.език – ужас. В литературата – жанр, създаден за да изплаши публиката.Възниква в древния епос, фолклора и приказките за злото, свързани с вампири, демони, дяволи.Среща се в произведения на Братя Грим, Ан Радклиф и др. По известни хоръри: „Франкенщайн”, „Дракула” и др. 

Мариана Праматарова

Адвокат Мариана Праматарова е магистър по право със самостоятелна адвокатска практика. Работи предимно в Бургас и региона. Профилирана е в частно-правни отношения от областта на гражданско право. Сфера на дейност: гражданско и семейно право, ЗЗДН, предлага юридически услуги и консултации.