Домашното насилие през 2014 [Инфографика]

домашното насилие през 2014

За всяка изминала година се правят равносметки. Какво е направено, какво не е направено, какви са тенденциите…

Ето и статистиката в цифри:

 • В Европейския съюз ежедневно 12 жени загиват от домашно насилие. Във Франция – по данни от 2013-та година са загинали 121 жени, в Италия – 134, в Португалия – 37, в Испания – 54, във Великобритания – 143.
 • Според ООН – 28 % от смъртните случаи са умишлени убийства на жени от Европа от партньора им.
 • В други държави – 89 % от убитите жени в Албания са убити от съпрузите си, 80 % от убитите жени в Швеция и Финландия – също. В Украйна през 2013г. са регистрирани 160 000 случая на домашно насилие, в Ирландия – 15 000.
 • В България – 4000 молби за защита от домашно насилие – по данни на Алианса за борба с домашното насилие.
 • Според данни на Агенцията за основни човешки права – повече от половината жени в Европейския съюз са били сексуално насилвани, като 32 % от тях споделят, че това са били шефовете им. 67% от жените не подават сигнали и жалби за сериозни инциденти за извършено насилие от партньора им. 74 % от жертвите посочват, че повечето сериозни случаи на домашно насилие никога не приключват. 33 % от жените имат опит с психическо и/или сексуално насилие още на 15 годишна възраст. Насилието върху жени в Европейския съюз се осъществява у дома, на работа, в обществото и онлайн.

Тези изследвания на домашното насилие в Европейския съюз констатират двоен стандарт и неравенство между половете, което е дискриминация. Нуждата от промяна на стандартите наложи Европейския парламент да излезе с призив: „НЕ” на насилието над жени!” през месец март 2014 година и да предприеме на световна конференция на високо равнище разглеждането на проблемите на жените, свързани с домашното насилие и човешкото достойнство. Работата, която предстои да бъде извършена е в посоката: при индикатори за домашно насилие да се оказва специализирана помощ и подръжка на жените преди насилието да се случи.

От 2015 година влиза в сила Директива 12/1066 относно правата на жертвите на домашно насилие, според която се гарантира:

 • жертвите на домашно насилие се третират с уважение и полицията, прокуратурата и съдиите са обучени как да се отнасят с тях по подходящ начин
 • съществува подкрепа на жертвите във всяка държава членка на Европейския съюз
 • на жертвата се предоставя информация относно правата й, оказва се помощ и защита за времето на полицейско разследване на престъплението и по всяко време на съдебното производство навсякъде в Европейския съюз.
 • съдебната заповед за защита ще бъде валидна във всяка държава на ЕС

На национално ниво:

 • домашното насилие у нас все още не е инкриминирано
 • домашното насилие у нас не е държавна политика
 • липсват обучени професионално кадри в институциите
 • липсва орган за контрол и мониторинг
 • липсват образователни програми
 • липсват специализирани програми за извършители на домашно насилие
 • около 70 % от домашното насилие остава скрито
 • липсва култура в общуването, възпитанието и образованието
 • липсват кризисни центрове
 • липсват средства
 • липсва координация и взаимодействие между институциите
 • липсва асертивно поведение от страна на жертвите
 • защитата по ЗЗДН не е ефективна

Асертивността е способността на човека да отстоява своите права. Тя е алтернатива на агресивността. Асертивността е форма на поведение, при която демонстрирате своето самоуважение. Начин на проявление – чрез говорене за себе си, как се чувстваме, какво искаме, като директно заявяваме какво точно искаме с употребата на глагола „искам”.

домашно насилие 2014

Мариана Праматарова

Адвокат Мариана Праматарова е магистър по право със самостоятелна адвокатска практика. Работи предимно в Бургас и региона. Профилирана е в частно-правни отношения от областта на гражданско право. Сфера на дейност: гражданско и семейно право, ЗЗДН, предлага юридически услуги и консултации.